Kontakt


RV stav, s.r.o.

Šášovská 4, 851 06 Bratislava

+421 948 102 552
info@rvstav.sk
www.rvstav.sk

IČO: 46 163 379
IČ pre DPH: SK2023271602
Banka: 4080032202/3100