Obnovy a rekonštrukcie budov


ElektroinštalácieVýmena TZB rozvodov


Výmena okien, dverí a schodiskových výplní


Sanácia lodžií a balkónov


Vyregulovanie a termostatizácia UK


Výmena výťahov