Odborné poradenstvo a projektovanie

Vypracovanie projektových dokumentácií

Pre stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavby podľa rozsahu riešenia obnovy bytového domu, pre vybavenie pôžičky zo ŠFRB, pre poskytnutie dotácie, pre výber dodávateľa, pre poskytnutie pôžičky z banky.

Inžinierska činnosť

Vybavenie stavebného povolenia, v prípade významnejších obnov budov (zateplenie fasády, odstránenie systémových porúch, sanácia balkónov a lodžii, zámena copilitov, resp. zasklenných stien v schodiskách,...).

Finančné poradenstvo

Pomoc pri výbere úveru poskytujúcej banky. Spolupráca pri vybavovaní úveru. Spracovanie žiadosti o štátnu dotáciu. Spracovanie žiadosti o pôžičku zo ŠFRB.

Energetické certifikáty

Energetické certifikáty je potrebné odovzdať pri kolaudácii stavby resp. po zrealizovaní prác na obnove bytového domu spôsobom tepelnej ochrany , tak, aby VBaNP celú projektovo-inžiniersku činnosť mali zabezpečenú.