Hanacka 8

Mesto: Hanacka 8
Začiatok prác: 2016
Typ referencie: Stavba
  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie a sanácia balkónov
  • Výmena okien v spoločných priestoroch