Heyrovského 3

Mesto: Heyrovského 3
Začiatok prác: 2019
Typ referencie: Stavba
  • Odstránenie pôvodného zateplenia obvodového plášťa
  • Zateplenia obvodového plášťa
  • Zateplenie a sanácia lodžií a balkónov
  • Náter zábradlí balkónov