Jašíkova 20-24

Mesto: Jašíkova 20-24
Začiatok prác: 2019
Typ referencie: Stavba
  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie a sanácia lodžií
  • Výmena zábradlí balkónov lodžií
  • Obnova vestibulov bytového domu
  • Výmena okien v spoločných priestoroch
  • Výmena vstupných brán
  • Výmena  ležatých rozvodov vody
  • financované pomocou ŠFRB