Kalinčiakova 2,4

Mesto: Bratislava
Začiatok prác: 2018
Typ referencie: Stavba
  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie strechy
  • Zateplenie a sanácia balkónov
  • Obnova interiérov bytového domu a schodísk
  • Výmena okien v spoločných priestoroch a bytov
  • Výmena ležatých rozvodov vody
  • financované pomocou ŠFRB