Markova 7

Mesto: Bratislava
Začiatok prác: 2014
Typ referencie: Stavba
  • Demontáž kopilitov
  • Vymurovanie a osadenie PVC výplní v schodiskovej časti BD
  • Zateplenie stien kopilitov
  • Zateplenie sokla BD (2015)
  • Zateplenie bočných stien lodžií