Obecný Úrad Borsky Mikuláš

Mesto: Borsky Mikuláš
Začiatok prác: 2017
Typ referencie: Stavba
  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie strechy
  • Výmena výplní otvorov
  • Výmena ležatých rozvodov vykurovania
  • Dodávka a montáž kotlu
  • Dodávka a montáž  Šikmej schodiskovej plošiny V65
  • Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK s výmenou termostatických ventilov, termostatických hlavíc a príslušenstva