Školský internát SOŠA, J. Jonáša 5

Mesto: Saratovska 26/b, Bratislava
Začiatok prác: 2015
Typ referencie: Stavba
  • Zateplenie strechy
  • Zateplenie obvodového plášťa
  •  Výmena zábradlí balkónov
  • Zateplenie a sanácia balkónov
  • Výmena okien a dverí
  • Dodávka a montáž aktívneho bleskozvodu
  • Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK s výmenou termostatických ventilov, termostatických hlavíc a príslušenstva