Škultétyho 2,4 Komplexné riešenie bytového domu

Mesto: Škultétyho 2,4
Začiatok prác: 2019
Typ referencie: Stavba
  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie strechy
  • Zateplenie a sanácia lodžií
  • Obnova interiérov bytového domu a schodísk
  • Výmena okien v spoločných priestoroch a bytov
  • Výmena zvislých a ležatých rozvodov vody
  • financované pomocou ŠFRB