Slovinska 3,5,7,9

Mesto: Slovinska, Bratislava
Začiatok prác: 2015
Typ referencie: Stavba
  • Zateplenie strechy, odstránenie havarijného stavu atiky
  • Zateplenie obvodového plášťa
  •  Výmena zábradlí balkónov
  • Murovanie zábradlí lódžií
  • Zateplenie a sanácia balkónov a lódžií
  • Výmen okien a dverí v spoločných priestoroch
  • Financované pomocou ŠFRB