Tylova 17,19

Mesto: Tylova 17, 19
Začiatok prác: 2019
Typ referencie: Stavba
  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie a sanácia balkónov
  • Obnova interiérov bytového domu a schodísk
  • Výmena okien v spoločných priestoroch a bytov
  • Výmena zábradlí
  • Sanácia a hydroizolácia spodnej stavby