Tylova 21

Mesto: Tylova 21
Začiatok prác: 2019
Typ referencie: Stavba
  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie strechy
  • Rekonštrukcia kuchyne