Vietnamská 40-42

Mesto: Vietnamská 40-42
Začiatok prác: 2016
Typ referencie: Stavba
  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie strechy
  • Zateplenie a sanácia balkónov
  • Obnova interiérov bytového domu a schodísk
  • Výmena zábradlí balkónov
  • Výmena okien v spoločných priestoroch 
  • Výmena elektroinštalácií v spoločných priestorov