Vranovská 61-63: Komplexné riešenie bytového domu

Mesto: Bratislava
Začiatok prác: 2013
Typ referencie: Stavba

  • Zateplenie strechy
  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Výmena  okien v bytoch Výmena zábradlí balkónov
  • Zateplenie a sanácia balkónov
  • Obnova interiérov bytového domu a schodísk
  • Výmena stúpacích rozvodov vody, plynu a kanalizácie
  • Výmena ležatých rozvodov vody
  • Výmena výťahov
  • Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK s výmenou termostatických ventilov, termostatických hlavíc a príslušenstva
  • financované pomocou ŠFRB