Prečo zatepľovať?

V minulosti ľudí otázka šetrenia nákladov za vykurovanie bytu a spoločných priestorov príliš netrápila. Účty za kúrenie a rozrátali rovnomerne podľa podlahovej plochy bytov. Dnes však tvorí väčšiu časť nákladov za kúrenie vlastná spotreba bytu (ktorú začali obyvatelia z ekonomických dôvodov regulovať) a zvyšok únik tepla a vykurovanie spoločných priestorov. To prinútilo obyvateľov domov zamyslieť sa nad investíciami, ktoré dlhodobo minimalizujú náklad za teplo a zabránia úniku tepla z bytov i spoločných priestorov bytových domov.

Zníženie spotreby energie na vykurovanie však nie je jedinou výhodou zateplenia.

 Zateplenie odstraňuje aj tepelné nedostatky  v miestach tepelných mostov  a zabráni  kondenzácií vodných pár, a tým vzniku plesní, bráni zatekaniupredlžuje životnosť každej budovy. Nezanedbateľnou výhodou zateplenia vášho domu je aj krajší architektonický a estetický vzhľad budovy.