Výpočet rosného bodu


Rosný bod predstavuje teplotu, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami. Nesprávny odhad a slabý tepelný odpor muriva, resp. poddimenzovanie tepelného odporu v mieste tepelných mostov  majú za následok tvorbu plesní. Podľa výpočtu kritickej povrchovej teploty na vznik plesní  sa určí hrúbka zateplenia. Správnu hrúbku a typ zateplenia určí projektant podľa potrieb vášho domu. Naša firma zamestnáva skúsených projektantov s dvadsaťročnou praxou, ktorí odporučia to najvhodnejšie zateplenie pre váš dom.